Nội dung của chiến dịch quảng bá này chỉ thể hiện những quan điểm của tác giả và thuộc về trách nhiệm của người đó.Ủy ban Châu Âu và Cơ quan Điều hành Nghiên cứu (REA) Châu Âu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ việc sử dụng nào có thể phát sinh từ thông tin được đề cập trong đó.
KHÁM PHÁ KHO BÁU CỦA CHÂU ÂU

Khám phá hương vị và những món ăn tinh tế ở các vùng đặc sản được bảo hộ PDO – PGI của chúng tôi

img_983711.jpg
a1.png
organic-glass-jar-1g.jpg
03.png

SURVEY

 The Kozani Saffron Producers Cooperative from Greece and SONIMPEX TOPOLOVENI from Romania, are the beneficiaries of the Multinational project entitled “European Treasures”