Hợp tác xã De Safran (Greece)

Project Coordinator

Image
Hợp Tác Xã De Safran có trụ sở tại làng Krokos của Kozani, phía Bắc Hy Lạp. Hợp tác xã được thành lập vào năm 1971 với mục tiêu thu hoạch, chế biến, đóng gói và phân phối nhụy hoa nghệ tây để đảm bảo chất lượng và nguồn gốc đặc sản của sản phẩm. Hiện nay, Hợp tác xã có 1.000 thành viên / hộ canh tác.
Vào năm 1992, Hợp tác xã quyết định phát triển nhà máy chế gồm lắp đặt thiết bị đóng gói bao bì và xây dựng chiến lược thương mại để quảng bá sản phẩm.

MỤC TIÊU THEO LUẬT ĐỊNH
Mục tiêu hoạt động của Hợp tác xã là:

Phối hợp mạng lưới canh tác hoa nghệ tây để tăng sản lượng và nâng cao chất lượng.
Thu hoạch và phân phối sản phẩm
Chuẩn hóa và thống nhất hình ảnh sản phẩm.

VĂN BẢN PHÁP LÝ
Tư cách pháp lý của Hợp tác xã được điều chỉnh bởi Nghị định pháp lý số 818/1971 “thành lập Hợp tác xã sản xuất nghệ tây Kozani của huyện Kozani” cho phép Hợp tác xã độc quyền thu hoạch, đóng gói và phân phối sản phẩm.

TRỤ SỞ CHÍNH
Hợp tác xã có trụ sở chính tại làng Krokos, tỉnh Kozani, nơi diễn ra các hoạt động canh tác của các thành viên.

CƠ SỞ SẢN XUẤT
Hợp tác xã được đặt trong một tòa nhà ba tầng (thuộc sở hữu của Hợp tác xã) với tổng diện tích sử dụng là 612,40 m². Tòa nhà nằm trong một khu đất rộng 477,20 m² (cũng thuộc sở hữu của Hợp tác xã) trong khu định cư của quận Krokos Kozani.

KROKOS KOZANIS PDO

The European Saffran

img_983711.jpg
organic-glass-jar-1g.jpg
img_9838.jpg

 The Kozani Saffron Producers Cooperative from Greece and SONIMPEX TOPOLOVENI from Romania, are the beneficiaries of the Multinational project entitled “European Treasures”