Chất lượng
Pháp luật EU đặt ra các tiêu chí nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tiêu chuẩn của tất cả các sản phẩm của Châu Âu. Các yếu tố quan trọng về chính sách chất lượng của Châu Âu là xây dựng một Tổ chức chung của các Thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp, là việc xác lập các khuôn khổ pháp lý chung của tất cả các Quốc gia Thành viên EU để cùng nhau xác định các thông số kỹ thuật, một khuôn khổ hoạt động và chế độ giám sát, nhằm đảm bảo đồng bộ các thông số kỹ thuật chung cho toàn thể thị trường Châu Âu. Các phương pháp trồng trọt và sản xuất của mỗi nước phải đạt được tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng của Châu Âu và quốc tế.
 
An toàn thực phẩm
An toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu của Châu Âu. Mục tiêu chính của chính sách an toàn thực phẩm của Ủy ban châu Âu là đảm bảo mức độ bảo vệ cao đối với sức khỏe con người và lợi ích của người tiêu dùng liên quan đến thực phẩm, có tính đến sự đa dạng và hoạt động hiệu quả của thị trường nội địa. Các quy tắc nghiêm ngặt của EU đã được thắt chặt vào năm 2000 để đảm bảo rằng thực phẩm châu Âu cực kỳ an toàn. Phương pháp tiếp cận tổng hợp của EU là nhằm đảm bảo mức độ an toàn cao về thực phẩm, sức khỏe và phúc lợi của động vật và sức khỏe của thực vật thuộc Liên minh Châu Âu bằng cách thực hiện các biện pháp nhất quán từ trang trại đến nơi tiêu thụ và hệ thống giám sát đúng đắn.

Các cơ quan hữu trách của EU đánh giá rủi ro một cách cẩn trọng và luôn tìm kiếm lời khuyên khoa học tốt nhất có thể trước khi cấm hoặc cho phép bất kỳ sản phẩm, thành phần, chất phụ gia hoặc sinh vật biến đổi gen nào. Việc phổ biến kiến thức này sẽ cho phép người tiêu dùng đánh giá các sản phẩm của EU, để hiểu tại sao Châu Âu lại chú trọng nhiều đến vấn đề an toàn thực phẩm và do đó họ mua các sản phẩm của EU hơn là các sản phẩm nhập khẩu từ các nước khác.

Hình ảnh / Truyền thống đánh giá cao các sản phẩm Châu Âu
Mục đích của chương trình này là nhằm nâng cao hình ảnh tích cực của các sản phẩm châu Âu trong các nhóm người tiêu dùng có đủ kỹ năng để tiếp nhận và truyền tải thông điệp của chương trình. Biểu tượng “Enjoy it’s from Europe” sẽ hiển thị trên tất cả các tài liệu truyền thông là một phần của thông điệp này.

 The Kozani Saffron Producers Cooperative from Greece and SONIMPEX TOPOLOVENI from Romania, are the beneficiaries of the Multinational project entitled “European Treasures”