CHƯƠNG TRÌNH

Dự án liên quan đến việc thực hiện các hoạt động thông tin và xúc tiến cho
Krokos Kozanis PDO & Magiun de Prune Topoloveni PGI

Image
The project was submitted on 16.04.2019 for finance, according to the provisions of the CALL FOR PROPOSALS FOR MULTI PROGRAMMES 2019 – PROMOTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS.
Hiệp hội

The Kozani Saffron Producers Cooperative from Greece and SONIMPEX TOPOLOVENI from Romania, are the beneficiaries of the Multinational project entitled “European Treasures”.

Hợp tác xã De Safran – Krokos Kozanis PDO
Image
SONIMPEX TOPOLOVENI
Image

An toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu của Châu Âu. Mục tiêu chính của chính sách an toàn thực phẩm của Ủy ban Châu Âu là đảm bảo mức độ bảo vệ cao đối với sức khỏe con người và lợi ích của người tiêu dùng liên quan đến thực phẩm

MORE INFORMATION

Quality, Food safety, Image / Appreciation of European products

Chất lượng

Pháp luật EU đặt ra các tiêu chí nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tiêu chuẩn của tất cả các sản phẩm của Châu Âu. Các yếu tố quan trọng về chính sách chất lượng của Châu Âu là xây dựng một Tổ chức chung của các Thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp, là việc xác lập các khuôn khổ pháp lý chung của tất cả các Quốc gia Thành viên EU để cùng nhau xác định các thông số kỹ thuật, một khuôn khổ hoạt động và chế độ giám sát, nhằm đảm bảo đồng bộ các thông số kỹ thuật chung cho toàn thể thị trường Châu Âu. Các phương pháp trồng trọt và sản xuất của mỗi nước phải đạt được tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng của Châu Âu và quốc tế.

jtw1xrng.jpg

An toàn thực phẩm

An toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu của Châu Âu. Mục tiêu chính của chính sách an toàn thực phẩm của Ủy ban châu Âu là đảm bảo mức độ bảo vệ cao đối với sức khỏe con người và lợi ích của người tiêu dùng liên quan đến thực phẩm, có tính đến sự đa dạng và hoạt động hiệu quả của thị trường nội địa. Các quy tắc nghiêm ngặt của EU đã được thắt chặt vào năm 2000 để đảm bảo rằng thực phẩm châu Âu cực kỳ an toàn. Phương pháp tiếp cận tổng hợp của EU là nhằm đảm bảo mức độ an toàn cao về thực phẩm, sức khỏe và phúc lợi của động vật và sức khỏe của thực vật thuộc Liên minh Châu Âu bằng cách thực hiện các biện pháp nhất quán từ trang trại đến nơi tiêu thụ và hệ thống giám sát đúng đắn.

Image / Appreciation of European products

The aim of the program is enhancing the positive image of European products, between target groups as defined, that have sufficient skills to receive and transmit the program messages. The signature "Enjoy it's from Europe" will be visible on all communication material produced as part of the communication basis of the action.

Discover our PDO/PGI Recipes

KHÁM PHÁ KHO BÁU CỦA CHÂU ÂU

Khám phá hương vị và những món ăn tinh tế ở các vùng đặc sản được bảo hộ PDO – PGI của chúng tôi

a2.png
a1.png
a2.png
a1.png

 The Kozani Saffron Producers Cooperative from Greece and SONIMPEX TOPOLOVENI from Romania, are the beneficiaries of the Multinational project entitled “European Treasures”